Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.

I alla beslut som rör barn, ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.

Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och bli lyssnad på med hänsyn till ålder och mognad.

Barnkonventionen


Förstärkta familjehem Helsingborg bedriver konsulentstödd familjehemsvård med familjehem, klienter och uppdragsgivare i södra Sverige.

De noga utvalda familjehemmen erhåller kontinuerligt professionellt inriktade stödinsatser i form av, handledning, utbildning och vid behov jourkontakt dygnet runt.

Verksamheten syftar till att i familjemiljö skapa optimala förutsättningar för den unges välbefinnande och utveckling.

Medarbetarna har lång erfarenhet av familjevård och institutionell ungdomsvård.

Verksamheten har tillgång till legitimerad psykolog med utredningskompetens och stödpersoner med kultur- och språkkompetens.

Familjehemmen deltar regelbundet i obligatoriska träffar gällande information och utbildning inom området.

Familjerna utvärderas regelbundet i samverkan med den kommun som valt att placera.

Vi utreder enligt BBIC samt BRAFAM och ett strukturerat familjehem.

Ett strukturerat familjehem är ett material som Förstärkta familjehem tagit fram för att använda som grund för kvalitetsarbete med det enskilda familjehemmet.

Materialet bygger på BBIC strukturen som ska användas fortlöpande i familjehemmet, dels som grund för dokumentation, men även som underlag vid rapportering och uppföljning till den placerade kommunen.

Särskild kompetens i förstärkta familjehem är att det finns resurser för  neuropsykologisk bedömning och utredning samt traumabedöming.

Våran verksamhet består av familjer som rekryteras med stor omsorg, de utreds och ska uppvisa aktuella utdrag ur belastnings- och misstankeregister. Eventuella vidare utredningar  görs i samverkan med kommunen.

Ett av våra villkor är att minst en av föräldrarna är i hemmet heltid under den första perioden.  

Tack vare ett nära samarbete mellan familjehemsföräldrar, familjhemshandledare och psykolog kan vi erbjuda en trygg struktur som krävs för en positiv förändring.

Hem Kontakt Bli familjehem Lediga tjänster
Förstärkta familjehem HELSINGBORG

Förstärkta familjehem HELSINGBORG
Furutoropsgatan 76
252 46  HELSINGBORG

Epost: info@forstarktafamiljehem.se
Tel: Se kontakt
Fax: 042- 125 305

Företaget innehar F-Skatt

Bankgiro: 210-3620Copyright © 2016 Förstärkta familjehem Helsingborg


Journummer
För våra familjehem
Tel: 073- 716 59 79